240411-163a

Ecovlotten langs de vliet

Inleiding
In de loop van 2007 heeft de gemeente Steenbergen in samenwerking met mensen die werkzaam zijn in onder meer de (water)recreatie, de horeca en het waterschap, een visie waterrecreatie opgesteld. Deze visie is vastgelegd in “Steenbergen, de waterparel van West-Brabant”, waarin mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van (water)recreatie worden geschetst. In deze visie is eveneens naar Jachthaven de Schapenput gekeken, het exploiteren past goed in de bedrijfsvoering van de jachthaven, er kan gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige voorzieningen.
Het perceel waar Jachthaven de Schapenput is gesitueerd is ongeveer 5.5 ha groot en grenst over een lengte van +/- 600 m aan de Heense haven en +/- 400 m2 aan de Steenbergsche Vliet. Twee hectare is in gebruik door de jachthaven, drie hectare is bos en de rest bestaat uit wandelpaden en onderhoudsstroken.
Met name de strook langs de Steenbergsche Vliet leent zich voor een invulling in het kader van de bovengenoemde visie, en wij hebben het idee opgevat om de mogelijkheid te onderzoeken voor het aanleggen van “ECOVLOTTEN” waarop u heerlijk kunt vlotkamperen.

ECOVLOTTEN
Onder een ecovlot verstaan wij een drijvende recreatiewoning die past in de natuur van de Steenbergsche Vliet en die zo duurzaam mogelijk is uitgevoerd. De naam is door ons gekozen om dit idee weer te geven.

Met deze ecovlotten hopen wij mensen aan te trekken die behoefte hebben aan rust in een natuurlijke omgeving. Het is mogelijk om in de omgeving te wandelen, fietsen, vissen en varen en bij voldoende vorst is het zelfs een schitterend schaatsgebied. Verder zullen de gasten de mogelijkheid hebben om een elektrisch aangedreven fluistersloep te huren die langs een vlot kan worden afgemeerd.

Milieu- en natuuraspecten
De jachthaven is al jaren in het bezit van de Blauwe Vlag. De filosofie achter dit keurmerk, zorg voor natuur, milieu en gasten, zal ook hier worden toegepast. De ecovlotten worden gebouwd op een milieuvriendelijke en duurzame wijze. De vlotten komen niet direct tegen de kant aan te liggen, maar er worden loopbruggen gemaakt om aan boord te komen. Deze maatregel, gecombineerd met de grote onderlinge afstand tussen de vlotten, zal er voor zorgen dat de verstoring van de oevernatuur uiterst minimaal zal zijn. De gehele oever zal vrij blijven van kunstmatige obstakels, zodat ook kleine oevergebonden dieren zich vrij kunnen verplaatsen. Tussen de vlotten worden watergebonden boomsoorten worden geplant, om voor extra beschutting te zorgen.